tǎn ㄊㄢˇ

今日足球比分直播 ◎ 一种金属元素。用来制造蒸发器皿等,也可做电子管的电极、整流器、电解、电容。医疗上用来制成薄片或细线,缝补破坏的组织。

详细解析

详细字义

鉭 tǎn

〈名〉

今日足球比分直播一种具有光泽的铂灰色硬质延性金属元素,熔点极高,主要是五价,可耐多数化学药品的侵蚀,但氢氟酸例外 [tantalum]——元素符号Ta

字形

中国大陆宋体 台湾细明体 韩国明朝体 旧字形

字源

小篆